Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụĐiều khoản I. PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Quy định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ Đăng ký tên miền, Hosting, VPS, Máy chủ và Thiết kế web giữa bên sử dụng dịch vụ và Công ty TNHH NetHost - NetHost Co., Ltd (Sau đây gọi tắt là "NetHost").)

2. Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này. Bản mới nhất luôn được cập nhật tại: http://nethost.vn/terms.php.


Điều khoản II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:

1. "Người sử dụng dịch vụ" là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà NetHost quy định.

2. "Dịch vụ" là tất cả các dịch vụ mà NetHost cung cấp bao gồm Đăng ký tên miền, Hosting, VPS, Máy chủ, Thiết kế web và các dịch vụ khác liên quan.


Điều khoản III. ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1 Quy định chung với người sử dụng:

3.1.1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về tính chính xác của những thông tin từ bất kỳ ai gửi đến máy chủ và không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ. Người sử dụng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản lý dữ liệu trên máy chủ.

3.1.2. Khách hàng sử dụng dịch vụ sẽ phải cam kết phản ánh trung thực về chất lượng dịch vụ trên mọi phương tiện truyền thông, website, diễn đàn… Mọi phản ánh đều phải kèm theo bằng chứng xác thực. Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu phát hiện nội dung phản ánh không xác thực và mang tính công kích, bôi nhọ làm ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của nhà cung cấp.

3.1.3. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm và đảm bảo với chúng tôi trong việc sử dụng website của mình trên máy chủ vào những mục đích hợp pháp.

3.1.4. Không dùng máy chủ vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, quyền sở hữu trí tuệ, ca khúc… Đồng thời có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên website của mình. Nếu chúng tôi nhận được thông báo về việc vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và khóa tài khoản khi xác nhận việc vi phạm. Trong trường hợp vi phạm không được xử lý sau 24h kể từ khi được thông báo và tạm khóa thì chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn mà không hoàn trả lại phí dịch vụ.

3.1.5. Người sử dụng không được đưa lên máy chủ những dữ liệu mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kỳ hình thức nào.

3.1.6. Khách hàng cần lưu giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của dịch vụ hoặc tài khoản quản lý khách hàng và lập tức thông báo cho chúng tôi khi bạn phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ thông tin về mật khẩu và các thông tin khác.

3.1.7. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với nội dung website của bạn và sẽ phải chấp nhận mọi hình thức xử lý từ phía cơ quan chức năng (nếu có) nếu như nội dung vi phạm luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3.1.8. Người sử dụng không được gửi email dưới mọi hình thức mang mục đích phá hoại hay phát tán thư rác từ máy chủ của TND. Bao gồm tất cả những chương trình gửi mail quá số lượng quy định (300 emails/ngày), ví dụ chức năng mass email trong diễn đàn, chức năng gửi mail khi tùy chọn theo dõi chủ đề, chúc mừng sinh nhật, bomb mail.

3.2 Dịch vụ Đăng ký tên miền:

3.2.1. Khi đăng ký tên miền: Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký phải đảm bảo không có các cụm từ xâm phạm đến lợi ích quốc gia hoặc không phù hợp với đạo đức xã hội, với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; phải thể hiện tính nghiêm túc để tránh sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt - (điểm 2.2,a) khoản 2 mục II) Theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet)

3.2.2. Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng tên miền đúng quy định, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.

3.2.3. Tổ chức, cá nhân đăng ký tên miền chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng tên miền của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng tên miền của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

3.2.4. Tổ chức, cá nhân khi đăng ký tên miền cần hoàn tất hồ sơ gửi về NetHost (Đối với cá nhân : 01 hợp đồng, 01 bản sao CMND (không cần công chứng), đối với tổ chức: 01 hợp đồng có đóng dấu của tổ chức) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày dịch vụ đã được đăng ký thành công. Trong trường hợp chậm bổ sung hồ sơ, dịch vụ sẽ bị khóa mà không hoàn lại phí. NetHost không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

3.2.5. Đối với tên miền quốc gia ".vn": đảm bảo tuân thủ các quy định của Trung tâm Internet Việt Nam (Sau đây gọi tắt là "VNNIC") về đăng ký và sử dụng tên miền (Chi tiết: Tại đây ).

3.2.6. Đối với tên miền quốc tế: Tổ chức, cá nhân hoạt động hợp pháp tại Việt Nam sử dụng các tên miền quốc tế để thiết lập trang thông tin điện tử phải thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Website http://www.thongbaotenmien.vn.

3.2.7. Khi thay đổi các thông tin như: tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân... bên sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay cho NetHost theo đúng thủ tục đã quy định tại đây. Trong đó NetHost sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bên sử dụng không tuân thủ quy định tại Điều khoản 3 mục 3.2 của quy định này.

3.2.8. Với các tên miền bị hết hạn, bị tạm ngừng hoặc chưa được sử dụng: Nhà đăng ký có quyền chuyển hướng trỏ ( redirect) bất cứ địa chỉ IP của tên miền nào được đăng ký tại nhà đăng ký đến địa chỉ IP 1 trang parking có sẵn hoặc các trang tìm kiếm phục vụ cho mục đích thương mại nếu như tên miền đó vừa hết hạn, bị tạm ngừng hoặc chưa được sử dụng . Người đăng ký hiểu rằng nhà đăng ký không thể và sẽ không kiểm tra xem liệu trang đó có vi phạm các quyền lợi hợp pháp như các quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư, thương hiệu … của người đăng ký hay bên thứ ba bất kỳ; hoặc nội dung hiển thị trong trang không phù hợp; hoặc vi phạm các luật lệ, quy tắc tại khu vực, địa phương hoặc gây tổn hại đến người đăng ký hay bên thứ 3 bất kỳ. Nhà đăng ký sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào được gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp là kết quả của sự việc trên.

3.3 Dịch vụ lưu trữ Web (hosting), Máy chủ ảo (VPS):

3.3.1. Tuân thủ Quy định chung với người sử dụng được nêu tại Điều khoản 3, mục 3.1.

3.3.2. Tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

3.3.3. Chỉ được sử dụng không được quá 1,000 table/1 database và không được quá 1GB dung lượng/1 database đối với Hosting.

3.3.4. Không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ (ví dụ mã nguồn tấn công DoS, DDoS,...)

3.3.5. Tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng địa chỉ IP đã được cung cấp riêng cho máy chủ ảo hoặc máy chủ sử dụng dịch vụ.

3.3.6. Tự chịu trách nhiệm về việc cài đặt các phần mềm khi sử dụng dịch vụ..

3.4 Dịch vụ thiết kế website, Banner và Logo:

3.4.1. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm tư vấn, thiết kế theo yêu cầu và người sử dụng dịch vụ sẽ tự chịu trách nhiệm về các nội dung trên website.

3.4.2. Nội dung website/Hình ảnh quảng cáo (Banner)/Logo không được xuyên tạc, đả kích, nói xấu, vi phạm pháp luật,...,đi ngược lại đường lối chính trị của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các nước khác, hoặc/và các nội dung liên quan đến khiêu dâm, đồi trụy, lừa đảo,..., vi phạm văn hóa thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.


Điều khoản IV. THANH TOÁN

4.1. Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

4.2. Trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm đăng ký dịch vụ, nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.

4.3. Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

4.4. Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, NetHost sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

4.5. Trong thời gian chờ thanh toán, nếu tên miền được đăng ký cho một chủ thể khác, NetHost sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

4.6. Trong thời gian chờ thanh toán, nếu có sự thay đổi chính sách giá, NetHost có quyền hủy đăng ký hoặc thay đổi chính sách giá cho phù hợp với thời điểm dịch vụ bắt đầu kích hoạt.


Điều khoản V. NGỪNG, HỦY BỎ VIỆC CUNG CẤP DỊCH VỤ

Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.


Điều khoản VI. XỬ LÝ TRANH CHẤP TÊN MIỀN

6.1. Đối với tên miền quốc tế: mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc tế sẽ được giải quyết theo chính sách giải quyết tranh chấp tên miền của ICANN được mô tả tại: http://www.icann.org/en/help/dndr

6.2. Đối với tên miền quốc gia ".vn": mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến tên miền quốc gia ".vn" sẽ được giải quyết theo Quyết định số 73/QĐ-VNNIC ngày 17/3/2010 của Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam về việc ban hành hướng dẫn xử lý tên miền quốc gia ".vn" có tranh chấp và Thông tư số 10/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".


Điều khoản VII. CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN

Chúng tôi cam kết hoàn tiền trong vòng 30 ngày tính từ ngày đăng ký, quý khách hàng không hài lòng với dịch vụ (không áp dụng với dịch vụ tên miền, SSL, máy chủ riêng và V.A.T nếu có). Sau thời gian kể trên, chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền bất cứ lý do gì trừ trường hợp chúng tôi không tiếp tục cung cấp dịch vụ. Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng và áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 3 tháng trở lên, Chính sách hoàn tiền không áp dụng với các dịch vụ đăng ký qua các chương trình khuyến mãi.

7.1. Hoàn tiền 100%: khách hàng sẽ được hoàn 100% giá trị dịch vụ trong vòng 15 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

7.2. Hoàn tiền: khách hàng sẽ được hoàn số tiền còn lại của giá trị dịch vụ sau khi trừ phí sử dụng 1 tháng nếu như yêu cầu hoàn tiền thực hiện từ ngày thứ 16 tới ngày thứ 30 kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

7.3. Từ chối hoàn tiền khi: nếu thông tin người yêu cầu hoàn tiền không trùng với người đăng ký bao gồm (số CMND, số Điện thoại đăng ký, địa chỉ).


Cập nhật lần cuối: 12/08/2016