1,800,000 VND
1 tháng
Dedicated S
*CPU Intel Xeon E3-1230V3

*RAM 4GB DDR3

*DISK 1 x 500GB SATA

*NETWORK 100Mbps
3,000,000 VND
1 tháng
Dedicated M (2 Đang có sẵn)
*CPU Intel Xeon E3-1230V5 x1

*RAM 8GB DDR4

*DISK 2 x 500GB SATA

*NETWORK 100Mbps
4,500,000 VND
1 tháng
Dedicated L (6 Đang có sẵn)
*CPU Intel Xeon E5-2620V4

*RAM 16GB DDR4

*DISK 2 x 1TB SATA

*NETWORK 100Mbps
6,100,000 VND
1 tháng
Dedicated XL (4 Đang có sẵn)
*CPU Intel Xeon E5-2620V4 x2

*RAM 16GB DDR4

*DISK 2 x 240GB SSD

*NETWORK 100Mbps
6,810,000 VND
1 tháng
Dedicated XXL (2 Đang có sẵn)
*CPU Intel Xeon E5-2695v3 x2

*RAM 32GB DDR4

*DISK 2 x 240GB SSD

*NETWORK 100Mbps